Cekla C++ könyvtár deklaratív C++-hoz

Installálás

Helyezzük a cekla.h fájlt a forrásfájlokkal egy könyvtárba, vagy a header fájlok keresési útvonalába. Vagy GCC esetén a CPATH környezeti változót állítsuk a cekla.h-t tartalmazó könyvtárra, például export CPATH=/opt/cekla/include. A konfiguráció teszteléséhez egy rövid példa:

#include "cekla.h"
int is_empty(const list L) { return L == nil; }
int main() {
    writeln(is_empty(nil));
    writeln(is_empty(cons(10, nil)));
}

Használat

Fontos makrók

Szerző:
Copyright (C) 2011, BME Deklaratív Programozás
http://dp.iit.bme.hu/  $Revision: 320 $ 
 Összes Osztályok Fájl Függvények Változók Típusdefiníciók