Részlegesen alkalmazható függvény, magasabbrendű függvény

13.1. Kérdés.
Az alábbi függvény miért nem alkalmazható parciálisan (részlegesen):

fun proba a b = a + a
A típusa fn: int -> 'a -> int, tehát pl.

- proba 3
adhatna egy olyan függvényt, amely tetszőleges típusra int-et ad, ehelyett hibaüzenetet kapok.

Ugyanez a helyzet pl.

fun proba1 a b = 0  
esetén is, pedig itt tényleg teljesen mindegy, hogy mik a típusok, az eredményt ez nem befolyásolja.

13.1. Válasz.
Oktató: A kérdésére a választ a Polimorfizmus c. fejezetben találja meg.


Deklaratív programozás - FP-GYIK
2005. március 1.