BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök-informatikus alapszak
Nappali tagozat
2012/2013-as tanév, tavaszi félév

Deklaratív programozás

2. kis házi feladat: Távolságinfók tiltotta mezőérték

1.0 változat
Utolsó módosítás: 2013-02-27
Kiadás: 2013-03-03
Beadási határidő: Prolog 2013-04-07, Erlang 2013-04-21

Definíciók

A feladat a félévi nagy házi feladathoz kapcsolódik, az ott megadott definíciók ismeretét feltételezzük.

Egy k cellaméretű Sudoku-feladványban egy adott mezőre nézve távolságinfók szerint megengedettnek nevezünk egy, az 1..k*k intervallumba eső v egész értéket, ha v eleget tesz az adott mezőre előírt összes távolságkorlátnak. Vagyis ha az adott mezőre és egy oldalszomszédjára fennáll egy i értékű távolságkorlát, és az oldalszomszédra adott egy j értékű száminfó, akkor a távolságkorlát szerint v=j+i vagy v=j-i. Végül azt mondjuk, hogy a v értéket távolságinfó tiltja, ha v nem megengedett a távolságinfók szerint.

Megjegyzések

 1. Ha v egy olyan számérték, amely a fenti definíció szerint nem megengedett egy Sudoku-feladvány adott koordinátájú mezőjére nézve, akkor v nyilván nem szerepelhet az adott Sudoku-feladvány megoldásának adott koordinátájú mezőjében. Tehát a megoldás egy mezőjének az értéke mindenképpen (a fenti definíció szerint) megengedett értékek közül kerül ki.
 2. A "megengedett" értékek halmazát tovább lehetne szűkíteni bonyolultabb következtetésekkel, például a fenti definícióban nem említett, de a nagy házi feladatban definiált ellentmondásosság felhasználásával. Fontos, hogy e kis házi feladat megoldásában az ellentmondásosságot figyelmen kívül kell hagyni, és összetett következtetéseket nem szabad végezni: pontosan a fenti definíció szerint kell értelmezni a megengedett mezőérték fogalmát. Az alábbi futási példák között az első Prolog és az első Erlang példa illusztrálja ezt: bár ki lehetne következtetni, hogy a kérdezett mezőben nem szerepelhet a 3-as szám, a válasz szerint mégsem tiltott ez a szám, a fenti definíciót követve.

A feladat

A feladat annak megállapítása, hogy egy Sudoku-feladvány adott mezőjében valamely mezőérték előfordulását tiltja-e az adott mezőre és valamely oldalszomszédjára vonatkozó távolságinfó.

A Sudoku-feladványt a nagy házi feladatban specifikált Prolog-struktúrával, illetve Erlang-párral írjuk le. A vizsgálandó mezőt a koordinátáival, a vizsgálandó értéket egy egész számmal adjuk meg. A koordináták és a vizsgálandó érték helyességét ellenőrizni nem kell, feltehetjük, hogy mind a koordináták, mind a mezőérték az 1..k*k tartományba esnek.

Prolog-specifikációk

Írjon Prolog-predikátumot t_tiltott/4 néven (ahol t_tiltott a távolságinfó_tiltott rövidítése), amely megvizsgálja, hogy tiltja-e távolságinfó valamely érték előfordulását egy Sudoku-feladvány adott mezőjében.
% :- type xcoord == int.
% :- type ycoord == int.
% :- type value == int.
% :- pred t_tiltott(sspec::in, xcoord::in, ycoord::in, value::in).
% t_tiltott(+SSpec, +X, +Y, +V), ahol
%  SSpec az sspec specifikációnak megfelelő Sudoku-feladvány, X a xcoord,
%  Y a ycoord típusnak megfelelő koordináta, V pedig int típusú mezőérték.
% t_tiltott sikeresen lefut, ha az SSpec feladvány (X,Y) koordinátájú mezőjében
% a V érték előfordulását egy SSpec-beli távolságinfó tiltja, azaz az adott
% mezőre és egy szomszédjára fennáll egy I értékű távolságkorlát, miközben
% az adott szomszéd mező J értékű száminfót tartalmaz és |J-V| \= I.

Erlang-specifikációk

Írjon Erlang-predikátumot t_tiltott/4 néven (ahol t_tiltott a távolságinfó_tiltott rövidítése), amely megvizsgálja, hogy tiltja-e távolságinfó valamely érték előfordulását egy Sudoku-feladvány adott mezőjében.
%% @type xcoord() = integer().
%% @type ycoord() = integer().
%% @type value() = integer().
%% @spec khf2:t_tiltott(SSpec::sspec(), X::xcoord(), Y::ycoord(), V::value()) -> Answer::bool() 
% Answer = true, ha az SSpec feladvány (X,Y) koordinátájú mezőjében
% a V érték előfordulását egy SSpec-beli távolságinfó tiltja, azaz az adott
% mezőre és egy szomszédjára fennáll egy I értékű távolságkorlát, miközben
% az adott szomszéd mező J értékű száminfót tartalmaz és |J-V| \= I.
A programot tartalmazó modul attribútumai ezek legyenek:
-module(khf2).
-author(szerzo@hol.hu)
-vsn('year-mm-dd').
-export([t_tiltott/4]).

Példák

Prolog

| ?- [user].
% consulting user...
| feladvany1(s(2, [[     [], [s(1),v(3)], [s(1),v(2)],     []],
          [   [s(2)],   [s(1)], [w(1),v(3)],   [w(2)]],
          [     [],   [s(3)],     [],     []],
          [     [],   [v(4)],     [],     []]])).
% consulted user in module user, 10 msec 512 bytes
| ?- feladvany1(_F), t_tiltott(_F, 1, 1, 3).
no
| ?- feladvany1(_F), t_tiltott(_F, 2, 2, 1).
yes
| ?- feladvany1(_F), t_tiltott(_F, 4, 2, 2).
yes
| ?- feladvany1(_F), t_tiltott(_F, 2, 3, 3).
yes
| ?- feladvany1(_F), t_tiltott(_F, 3, 2, 1).
no
| ?- feladvany1(_F), t_tiltott(_F, 3, 2, 2).
yes
| ?- t_tiltott(s(2, [[ [v(2),s(1)],   [w(2)],     [],     []],
          [     [],     [],     [],   [s(3)]],
          [   [s(1)],     [],   [v(3)],   [v(2)]],
          [   [w(2)],   [s(1)],     [],     []]]), 4, 2, 1).
yes

Erlang

1> F0 =
  {2,[[       [], [{s,1},{v,3}], [{s,1},{v,2}],      []],
    [    [{s,2}],    [{s,1}], [{w,1},{v,3}],   [{w,2}]],
    [       [],    [{s,3}],      [],      []],
    [       [],    [{v,4}],      [],      []]]}.
2> khf2:t_tiltott(F0, 1, 1, 3).
false
3> khf2:t_tiltott(F0, 2, 2, 1).
true
4> khf2:t_tiltott(F0, 4, 2, 2).
true
5> khf2:t_tiltott(F0, 2, 3, 3).
true
6> khf2:t_tiltott(F0, 3, 2, 1).
false
7> khf2:t_tiltott(F0, 3, 2, 2).
true
8> khf2:t_tiltott(
  {2, [[ [{v,2},{s,1}],    [{w,2}],      [],      []],
     [      [],      [],      [],   [{s,3}]],
     [    [{s,1}],      [],    [{v,3}],   [{v,2}]],
     [    [{w,2}],    [{s,1}],      [],      []]]}, 4, 2, 1).
true

Tudnivalók a beadásról

Ennek a kis házi feladatnak a beadása ugyan nem kötelező, azonban a félévközi követelmények teljesítéséhez a félév során legalább három kisházifeladat-megoldást – közülük legalább egyet Prolog és legalább egyet Erlang nyelven – sikeresen be kell adni. Sikeres az a megoldás, amelyik az összes tesztesetre helyes választ ad. Ha ezt a kis házi feladatot mindkét nyelven sikeresen beadja, az természetesen két megoldásnak számit.

A programot az Elektronikus Tanársegéd (ETS) segítségével weben keresztül lehet beadni, a HF beadás menüpont alatt. Ez a kettes számú kis házi feladat, ennek megfelelően az ETS a beküldött megoldást khf2.pl, ill. khf2.erl néven tárolja el és hivatkozik rá. (A feltöltendő állomány neve tetszőleges lehet, az ETS átnevezi.)

A vizsgaosztályzat megállapításakor a határidőre beadott, minden tesztesetre helyesen működő feladatmegoldásért plusz 1-1 pont jár.