BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök-informatikus alapszak
Nappali tagozat
2012/2013-as tanév, tavaszi félév

Deklaratív programozás

1. kis házi feladat: Mátrix feldarabolása

1.0 változat
Utolsó módosítás: 2013-02-27
Kiadás: 2013-03-01
Beadási határidő: Prolog 2013-03-17, Erlang 2013-03-31

A feladat

A feladat egy mátrix kisebb mátrixokra való feldarabolása, és a kis mátrixok elemeit tartalmazó listák előállítása.

A feladat paramétere egy (R,C) számpár, ahol R, ill. C a kis mátrixok sorainak, ill. oszlopainak a számát adja meg.

Egy M mátrix (R,C) paraméterű feldarabolását a következőképpen végezzük el:

 1. Az első R sor után húzunk egy vízszintes elválasztó vonalat, majd minden további R sor után is.
 2. Az első C oszlop után húzunk egy függőleges elválasztó vonalat, majd minden további C oszlop után is.
 3. Az elválasztó vonalak által határolt minden egyes, nem üres kis mátrix elemeiből sorfolytonosan egy-egy listát képezünk.
 4. A kis mátrixok elemeiből az előző pont szerint képzett listákat egyetlen listába gyűjtjük össze, tetszőleges sorrendben.

Az így előállított listák listáját nevezzük az M mátrix (R,C) paraméterű feldarabolásának.

Írjon olyan Prolog-eljárást, illetve Erlang-függvényt, amely előállítja egy M mátrix (R,C) paraméterű feldarabolását!

A mátrixot – mindkét nyelven – sorok listájaként adjuk meg; az első listaelem felel meg a mátrix első sorának s.í.t. A mátrix minden egyes sorát az adott sorban levő mátrixelemek listájaként ábrázoljuk; a lista első eleme tartalmazza az adott sor első elemét s.í.t.

Feltételezheti (tehát nem kell ellenőriznie), hogy a mátrix minden sora azonos számú elemből áll; ezt a számot nevezzük a mátrix oszlopszámának. Feltételezheti, hogy a mátrix sorainak és oszlopainak a száma legalább 1. Végül feltételezheti, hogy a feldarabolás paraméterében megadott R és C mennyiségek pozitív egész számok (azaz R,C≥1).

A feldarabolás eredménye egy olyan lista, amelynek elemei a bemenetként megadott mátrix elemeiből képzett, nem üres listák. Az utóbbi listák hossza nem feltétlenül egyezik meg.

Prolog-specifikációk

Írjon Prolog-eljárást feldarabolasa/3 néven egy tetszőleges mátrix adott paraméterű feldarabolására! A mátrix elemei tetszőleges Prolog-kifejezések lehetnek.

A feldarabolás paraméterét a `-´ operátorral képzett R-C Prolog-kifejezéssel adjuk meg.

A feldarabolasa/3 első, bemenő argumentuma a mátrix, második, bemenő argumentuma a feldarabolás paramétere, míg harmadik, kimenő argumentuma a feldarabolás eredménye.

A feldarabolasa/3 eljárás argumentumaival kapcsolatos elvárásokat az alábbi típuskommentekben formálisan is leírjuk (a Mercury típusleíró nyelvének segítségével), majd megadjuk az eljárás fejkommentjét.

% :- type matrix == list(row).
% :- type row == list(any).
% :- type parameter ---> subRows-subCols.
% :- type subRows == int.
% :- type subCols == int.
% :- pred feldarabolasa(+matrix, +parameter, ?list(list(any))).
% feldarabolasa(Mx, P, LL): Az LL lista az Mx mátrix P paraméterű feldarabolása.

Erlang-specifikációk

Írjon Erlang-függvényt khf1:feldarabolasa/2 néven egy tetszőleges mátrix adott paraméterű feldarabolására!
%% @type matrix() = [row()].
%% @type row() = [any()].
%% @type parameter() = {subRows(), subCols()}.
%% @type subRows() = integer().
%% @type subCols() = integer().
%% @spec khf1:feldarabolasa(Mx::matrix(), P::parameter()) -> LL::[[any()]].
%%  Az LL lista az Mx mátrix P paraméterű feldarabolása.
A programot tartalmazó modul attribútumai ezek legyenek:
-module(khf1).
-author(email@unit.org.hu).
-vsn('year-mm-dd').
-export([feldarabolasa/2]).
%-compile(export_all).

Példák

Prolog

| ?- feldarabolasa([[a,b, c,d],
          [e,f, g,h]], 2-2, LL).
LL = [[a,b,e,f],
   [c,d,g,h]] ? ;
no
| ?- feldarabolasa([[a,b, c,d],
          [e,f, g,h],

		  [i,j, k,l],
          [m,n, o,p]], 2-2, LL).
LL = [[a,b,e,f],
   [c,d,g,h],
   [i,j,m,n],
   [k,l,o,p]] ? ;
no
| ?- feldarabolasa([[a,b,c, d],
          [e,f,g, h],
          [i,j,k, l],

          [m,n,o, p]], 3-3, LL).
LL = [[a,b,c,e,f,g,i,j,k],
   [d,h,l],
   [m,n,o],
   [p]] ? ;
no
| ?- feldarabolasa([[a,b, c,d],
          [e,f, g,h],
		  [i,j, k,l],

		  [m,n, o,p]], 3-2, LL).
LL = [[a,b,e,f,i,j],
   [c,d,g,h,k,l],
   [m,n],
   [o,p]] ? ;
no
| ?- feldarabolasa([[a,b,c, d],
		  [e,f,g, h],

		  [i,j,k, l],
		  [m,n,o, p]], 2-3, LL).
LL = [[a,b,c,e,f,g],
   [d,h],
   [i,j,k,m,n,o],
   [l,p]] ? ;
no
| ?- feldarabolasa([[a,b, c,d],

          [e,f, g,h],

		  [i,j, k,l],

		  [m,n, o,p]], 1-2, LL).
LL = [[a,b],
   [c,d],
   [e,f],
   [g,h],
   [i,j],
   [k,l],
   [m,n],
   [o,p]] ? ;
no
| ?-

Erlang

1>

2>


3>
3>
3>
3>
4>
4>
4>
4>
5>
5>
5>
5>
6>
6>
6>
6>
7>
7>
7>
7>
c(khf1).
{ok,khf1}
khf1:feldarabolasa([[a,b,c,d],
           [e,f,g,h]], {2, 2}).
[[a,b,e,f],[c,d,g,h]]
khf1:feldarabolasa([[a,b,c,d],
           [e,f,g,h],
           [i,j,k,l],
           [m,n,o,p]], {2, 2}).
[[a,b,e,f],
 [c,d,g,h],
 [i,j,m,n],
 [k,l,o,p]]
khf1:feldarabolasa([[a,b,c,d],
           [e,f,g,h],
           [i,j,k,l],
           [m,n,o,p]], {3, 3}).
[[a,b,c,e,f,g,i,j,k],
 [d,h,l],
 [m,n,o],
 [p]]
khf1:feldarabolasa([[a,b,c,d],
           [e,f,g,h],
           [i,j,k,l],
           [m,n,o,p]], {3, 2}).
[[a,b,e,f,i,j],
 [c,d,g,h,k,l],
 [m,n],
 [o,p]]
khf1:feldarabolasa([[a,b,c,d],
           [e,f,g,h],
           [i,j,k,l],
           [m,n,o,p]], {2, 3}).
[[a,b,c,e,f,g],
 [d,h],
 [i,j,k,m,n,o],
 [l,p]]
khf1:feldarabolasa([[a,b,c,d],
           [e,f,g,h],
           [i,j,k,l],
           [m,n,o,p]], {1, 2}).
[[a,b],
 [c,d],
 [e,f],
 [g,h],
 [i,j],
 [k,l],
 [m,n],
 [o,p]]

A kiírásnak megfelelően mindkét nyelven jók azok a programok is, amelyek a külső lista elemeit a fentiekhez képest más sorrendben adják vissza. A belső listák elemeinek a sorrendjét azonban előírtuk: minden egyes ilyen elemnek egy-egy kis mátrix elemeit sorfolytonosan kell felsorolnia.

Tudnivalók a beadásról

Ennek a kis házi feladatnak a beadása ugyan nem kötelező, azonban a félévközi követelmények teljesítéséhez a félév során legalább három kisházifeladat-megoldást – közülük legalább egyet Prolog és legalább egyet Erlang nyelven – sikeresen be kell adni. Sikeres az a megoldás, amelyik az összes tesztesetre helyes választ ad. Ha ezt a kis házi feladatot mindkét nyelven sikeresen beadja, az természetesen két megoldásnak számit.

A programot az Elektronikus Tanársegéd (ETS) segítségével weben keresztül lehet beadni, a HF beadás menüpont alatt. Ez az egyes számú kis házi feladat, ennek megfelelően az ETS a beküldött megoldást khf1.pl, ill. khf1.erl néven tárolja el és hivatkozik rá. (A feltöltendő állomány neve tetszőleges lehet, az ETS átnevezi.)

A vizsgaosztályzat megállapításakor a határidőre beadott, minden tesztesetre helyesen működő feladatmegoldásért plusz 1-1 pont jár.