BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök-informatikus alapszak
Nappali tagozat
2013/2014-es tanév, őszi félév

Deklaratív programozás

0. kis házi feladat

1.0 változat
Utolsó módosítás: 2013-09-16
Kiadás: 2013-09-16
Beadási határidő: 2013-09-29, 23:59

A feladat

Egy S>0 egész szám A>1 alapú összekevert változatát a következőképpen definiáljuk:

Például az 1234 szám 10-es alapú összekevert változata 1432, az 1234567 szám 10-es alapú összekevert változata pedig 1634527.

Írjon olyan programot Cékla nyelven (a C++ nyelv egy deklaratív résznyelvén), amelynek fő függvénye az int osszekevert(const int S, const int A){...} függvény.

/* osszekevert(S, A) == SK, ha SK az S szám A alapú összekevert
  változata (S>0, A>1 egész számok).
  Egy S szám A alapú összekevertjét úgy kapjuk meg, hogy az S számot felírjuk
  az A alapú számrendszerben, a számjegyeit egy listával ábrázoljuk, a
  listát a fentiek szerint átrendezzük, majd a kapott lista elemeit
  egy A alapú szám jegyeinek tekintve előállítjuk a keresett értéket.
*/
int osszekevert(const int S, const int A) {
 ...
}

A jobbrekurzív függvények kevesebb memóriát használnak, mint az egyéb rekurzív függvények, ezért a használatukat ajánljuk, azonban a pontozáskor csak azt vizsgáljuk, hogy a program a megadott (néhány másodperces) időkorláton belül előállítja-e a helyes megoldást.

Mintamegoldás speciális esetre

Az alábbi mintamegoldás csak akkor működik helyesen, ha S < A4:

int osszekevert(const int S, const int A) {
 if (S<A*A*A) return S;
 return ((S/A/A/A*A+S%A)*A+S/A%A)*A+S/A/A%A;
}

Példák

|* osszekevert(1234, 10);
1432
|* osszekevert(12345, 10);
14325
|* 
1011
|* osszekevert(12, 2);
9         // mert 122 = 1 1 0 0 és 92 = 1 0 0 1
|* osszekevert(1023, 10);
1320
|* osszekevert(38, 3);
46         // mert 383 = 1 1 0 2, és 463 = 1 2 0 1
|* osszekevert(46, 3);
38
|* osszekevert(183654729, 10);
123456789
|* osszekevert(18365472, 10);
12345678
|*

Tudnivalók a beadásról

Ennek a kis házi feladatnak a beadása ugyan nem kötelező, azonban a félévközi követelmények teljesítéséhez a félév során legalább három kis házi feladatot - közülük legalább egyet Prolog és legalább egyet Erlang nyelven - meg kell oldani és sikeresen be kell adni. (Sikeres az a megoldás, amelyik az összes tesztesetre helyes választ ad.)

A programot az Elektronikus Tanársegéd segítségével weben keresztül lehet beadni, a HF beadás menüpont alatt. Ez a nulladik, Cékla nyelvű kis házi feladat, ennek megfelelően az ETS a beküldött megoldást khf0.cpp néven tárolja el és hivatkozik rá. (A feltöltendő állomány neve tetszőleges lehet, az ETS átnevezi.)

Az osztályzat megállapításakor a határidőre beadott, minden tesztesetet helyesen megoldó kis házi feladatért plusz 1 pont jár.