BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök-informatikus alapszak
Nappali tagozat
2011/2012-es tanév, őszi félév

Deklaratív programozás

0. kis házi feladat

1.0 változat
Utolsó módosítás: 2011-09-19
Kiadás: 2011-09-19
Beadási határidő: 2011-10-04, kedd, 23:59

A feladat

Egy S>0 szám A>1 alapú kevertjét a következőképpen definiáljuk:

Írjon olyan programot Cékla nyelven (a C++ nyelv egy deklaratív résznyelvén), amelynek fő függvénye az int kevert(const int S, const int A){...} függvény.

/* kevert(S, A) == SK, ha SK az S szám A alapú kevertje (S>0, A>1).
  Egy S szám A alapú kevertjét úgy kapjuk meg, hogy az S számot felírjuk
  az A alapú számrendszerben, a számjegyeit egy listával ábrázoljuk, a
  listát a fentiek szerint megkeverjük, majd a kapott lista elemeit
  egy A alapú szám jegyeinek tekintve előállítjuk a keresett értéket.
*/
int kevert(const int S, const int A) {
 ...
}

A jobbrekurzív függvények kevesebb memóriát használnak, mint az egyéb rekurzív függvények, ezért a használatukat ajánljuk, azonban a pontozáskor csak azt vizsgáljuk, hogy a program a megadott (néhány másodperces) időkorláton belül előállítja-e a helyes megoldást.

Mintamegoldás speciális esetre

Az alábbi mintamegoldás csak akkor működik helyesen, ha S < A3:

int kevert(const int S, const int A) {
 if (S<A*A) return S;
 return (S/A/A*A+S%A)*A+S/A%A;
}

Példák

|* kevert(123, 10);
132
|* kevert(101, 10);
110
|* kevert(5, 2);
6           // mert 52 = 1 0 1 és 62 = 1 1 0
|* kevert(1023, 10);
1203
|* kevert(11, 3);
15          // mert 113 = 1 0 2, és 153 = 1 2 0
|* kevert(162738495, 10);
123456789
|* kevert(15263748, 10);
12345678
|*

Tudnivalók a beadásról

Ennek a kis házi feladatnak a beadása ugyan nem kötelező, azonban a félévközi követelmények teljesítéséhez a félév során legalább három kis házi feladatot - közülük legalább egyet Prolog és legalább egyet Erlang nyelven - meg kell oldani és sikeresen be kell adni. (Sikeres az a megoldás, amelyik az összes tesztesetre helyes választ ad.)

A programot az Elektronikus Tanársegéd segítségével weben keresztül lehet beadni, a HF beadás menüpont alatt. Ez a nulladik, Cékla nyelvű kis házi feladat, ennek megfelelően az ETS a beküldött megoldást khf0.cpp néven tárolja el és hivatkozik rá. (A feltöltendő állomány neve tetszőleges lehet, az ETS átnevezi.) A beadási határidő 2011. október 4., kedd, 23:59.

A vizsgaosztályzat megállapításakor a határidőre beadott, minden tesztesetet helyesen megoldó kis házi feladatért plusz 1 pont jár.