BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Műszaki informatika szak
Nappali tagozat
2007/2008-as tanév, tavaszi félév

Deklaratív programozás

3. kis házi feladat: Sudoku-tábla ellenőrzése

1.0 változat
Utolsó módosítás: 2008-03-25
Kiadás: 2008-03-25
Beadási határidő: 2008-04-21

A feladat

A feladat a féléves nagy házi feladatban specifikált, részlegesen vagy teljesen kitöltött Sudoku-táblák helyességének az ellenőrzése.

Egy Sudoku-tábla akkor felel meg a nagy házi feladat szerinti specifikációnak, ha bármely sorában, oszlopában, illetve cellájában nincs két azonos - 0-tól különböző - értékű mező.

A Sudoku-táblát a nagy házi feladatban specifikált Prolog-struktúrával, illetve SML-párral adjuk meg.

SML-specifikációk

Írjon SML-függvényt helyese néven egy Sudoku-tábla helyességének a megállapítására.
(* helyese : sspec -> bool
  helyese t = igaz, ha a t részlegesen vagy teljesen kitöltött Sudoku-tábla helyes
*)

Prolog-specifikációk

Írjon Prolog-eljárást helyese/1 néven egy Sudoku-tábla helyességének a megállapítására.
% :- pred helyese(sspec::in).
% helyese(T), ahol az sspec specifikációnak megfelelő T egy részlegesen
%       vagy teljesen kitöltött Sudoku-tábla

Példák

|?- helyese(s(3, [[0,2,3, 4,1,0, 5,8,0],
         [0,7,8, 0,0,0, 0,2,1],
         [0,0,5, 7,2,0, 0,3,9],

         [0,8,2, 9,6,1, 0,4,0],
         [0,9,0, 5,0,4, 0,1,0],
         [0,6,0, 2,7,3, 9,5,0]])).
yes
|?- helyese(s(3, [[6,2,3, 4,1,9, 5,8,7],
         [9,7,8, 3,5,6, 4,2,1],
         [1,4,5, 7,2,8, 6,3,9],

         [5,8,2, 9,6,1, 7,4,3],
         [3,9,7, 5,8,4, 2,1,6],
         [4,6,1, 2,7,3, 9,5,8]])).
yes
|?- helyese(s(3, [[6,9,0, 1,8,0],
         [0,3,0, 0,9,0],
         [1,0,8, 6,0,5],

         [5,2,6, 7,3,8],
         [7,8,4, 1,5,9],
         [9,1,3, 0,0,6]])).
no
- helyese(3, [[0,2,3, 4,1,0, 5,8,0],
       [0,7,8, 0,0,0, 0,2,1],
       [0,0,5, 7,2,0, 0,3,9],

       [0,8,2, 9,6,1, 0,4,0],
       [0,9,0, 5,0,4, 0,1,0],
       [0,6,0, 2,7,3, 9,5,0]]);
> val it = true : bool
- helyese(3, [[6,2,3, 4,1,9, 5,8,7],
       [9,7,8, 3,5,6, 4,2,1],
       [1,4,5, 7,2,8, 6,3,9],

       [5,8,2, 9,6,1, 7,4,3],
       [3,9,7, 5,8,4, 2,1,6],
       [4,6,1, 2,7,3, 9,5,8]]);
> val it = true : bool
- helyese(3, [[6,9,0, 1,8,0],
       [0,3,0, 0,9,0],
       [1,0,8, 6,0,5],

       [5,2,6, 7,3,8],
       [7,8,4, 1,5,9],
       [9,1,3, 0,0,6]]);
> val it = false : bool

Tudnivalók a beadásról

A programot az Elektronikus Tanársegéddel kell majd beadni, a HF beadás menüpont alatt. A beadási határidő 2008. április 21., hétfő 24:00.

A vizsgaosztályzat megállapításakor a határidőre beadott, helyesen megoldott kis házi feladatokért plusz 1-1 pont jár.

Gyakorló feladatok

A tantermi gyakorlatokon és otthon a következő kisebb feladatok megoldását javasoljuk.
 1. Annak eldöntése, hogy egy listában vannak-e ismétlődő elemek.
 2. Annak eldöntése, hogy egy lista minden elemére teljesül-e egy adott predikátum.
 3. Annak eldöntése, hogy egy lista legalább egy elemére teljesül-e egy adott predikátum.
 4. Annak eldöntése, hogy egy többfelé ágazó rekurzív adatstruktúrában vannak-e ismétlődő elemek.
 5. Annak eldöntése, hogy egy többfelé ágazó rekurzív adatstruktúra minden elemére teljesül-e egy adott predikátum.
 6. Annak eldöntése, hogy egy többfelé ágazó rekurzív adatstruktúra legalább egy elemére teljesül-e egy adott predikátum.

dp@inf.bme.hu