BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök-informatikus szak
Nappali tagozat
2008/2009-es tanév, őszi félév

Deklaratív programozás

3. kis házi feladat: Sudoku-megoldás ellenőrzése

1.1 változat
Utolsó módosítás: 2008-11-03
Kiadás: 2008-11-01
Beadási határidő: 2008-11-24

A feladat

Egy teljesen kitöltött, a félévi nagy házi feladatban megadott specifikációt kielégítő Sudoku-megoldás helyességének ellenőrzése a feladat.

A specifikációt tartalmazó Sudoku-feladványt a nagy házi feladatban leírt Prolog-struktúrával, illetve Erlang-párral adjuk meg.

A Sudoku-megoldás a Sudoku-feladvánnyal azonos méretű, egész számokból álló mátrix, amelyet listák listájaként ábrázolunk.

Egy n=k*k sorból és n oszlopból álló Sudoku-megoldás akkor helyes, ha

 1. minden sorában, oszlopában, illetve cellájában 1 és n közötti, egymástól különböző értékű mezők vannak,
 2. kielégíti a megadott Sudoku-feladványt, azaz a benne szereplő ún. segítő információk (infók) által előírt összes feltételt.

A feladvány és a megoldás méretét, illetve az infók érvényességét nem kell ellenőrizni, feltehető, hogy a feladványnak és a megoldásnak a megadott k cellaméretnek megfelelő számú sora és oszlopa van, és az is, hogy az infókat a specifikációban leírtak szerint adtuk meg.

Erlang-specifikációk

Írjon Erlang-függvényt khf3:helyese/2 néven egy Sudoku-megoldás helyességének a megállapítására.
%% @type ssol() = [[integer()]].
%% @spec khf3:helyese(SSpec::sspec(), SSol::ssol()) -> B::bool().
%%  B igaz, ha a teljesen kitöltött SSol Sudoku-megoldás
%%  (a) minden sorában, oszlopában, illetve cellájában egymástól különböző
%%    értékű, az SSpec által előírt tartományba eső egészek vannak,
%%  (b) kielégíti az SSpec specifikációt.
A programot tartalmazó modul két attribútuma ez legyen:
-module(khf3).
-export([helyese/2]).

Prolog-specifikációk

Írjon Prolog-eljárást helyese/2 néven egy Sudoku-megoldás helyességének a megállapítására.
% :- type ssol == list(list(int)).
% :- pred helyese(sspec::in, ssol::in).
% helyese(+SSpec,+SSol) : sikeres, ha a teljesen kitöltött SSol Sudoku-megoldás
%  (a) minden sorában, oszlopában, illetve cellájában egymástól különböző
%    értékű, az SSpec által előírt tartományba eső egészek vannak,
%  (b) kielégíti az SSpec specifikációt.

Példák

Prolog

|?- helyese(s(2,
      [[[v(2)],  [w],   [],  [w]],
       [  [],  [s],   [],  [o]],

       [  [],  [], [v(1)],  []],
       [  [],  [],   [],  []]]),

      [[2,3, 4,1],
       [4,1, 2,3],

       [3,2, 1,4],
       [1,4, 3,2]]
      ).
no
|?- helyese(s(2,
      [[[v(2)],  [w],   [],  []],
       [  [],  [s],   [],  [o]],

       [  [],  [], [v(1)],  []],
       [  [],  [],   [],  []]]),

      [[2,3, 4,1],
       [4,1, 2,3],

       [3,2, 1,4],
       [1,4, 3,2]]
      ).
yes
|?- helyese(s(2,
      [[[e,w,v(2),s],     [w],      [e],     []],
       [     [],   [e,s,w],      [],     [o]],

       [     [],     [],    [v(1)],     []],
       [    [w],     [s],      [],     []]]),

      [[2,1, 4,3],
       [3,4, 2,1],

       [4,3, 1,2],
       [1,2, 3,4]]
      ).
yes
|?- helyese(s(3,
      [[  [],[v(2)],[v(3)], [v(4)],[v(1)],  [], [v(5)],[v(8)],  []],
       [  [],[v(7)],[v(8)],   [],  [],  [],   [],[v(2)],[v(1)]],
       [  [],  [],[v(5)], [v(7)],[v(2)],  [],   [],[v(3)],[v(9)]],

       [  [],[v(8)],[v(2)], [v(9)],[v(6)],[v(1)],   [],[v(4)],  []],
       [  [],[v(9)],  [], [v(5)],  [],[v(4)],   [],[v(1)],  []],
       [  [],[v(6)],  [], [v(2)],[v(7)],[v(3)], [v(9)],[v(5)],  []],

       [[v(7)],[v(4)],  [],   [],[v(9)],[v(5)], [v(3)],  [],  []],
       [[v(2)],[v(3)],  [],   [],  [],  [], [v(8)],[v(9)],  []],
       [  [],[v(5)],[v(9)],   [],[v(3)],[v(2)], [v(1)],[v(7)],  []]]),

      [[6,2,3, 4,1,9, 5,8,7],
       [9,7,8, 3,5,6, 4,2,1],
       [4,1,5, 7,2,8, 6,3,9],

       [5,8,2, 9,6,1, 7,4,3],
       [3,9,7, 5,8,4, 2,1,6],
       [1,6,4, 2,7,3, 9,5,8],

       [7,4,1, 8,9,5, 3,6,2],
       [2,3,6, 1,4,7, 8,9,5],
       [8,5,9, 6,3,2, 1,7,4]]
      ).
yes
|?- helyese(s(3,
      [[[v(2)],  [],[v(9)],  [s],  [],  [s],  [s],  [e],  []],
       [  [],  [s],[v(4)],  [w],[v(9)],[v(8)],   [],  [o],  [e]],
       [  [], [e,w],[v(1)],  [w],  [],  [o],   [],  [w], [s,w]],

       [  [],  [],  [],  [w],  [],  [w],   [],  [o],  []],
       [  [],  [],  [],   [],  [w],  [],  [w],  [w],[v(8)]],
       [  [],  [],  [],   [],  [],  [],  [o],  [o],  []],

       [  [],  [],  [], [v(3)],  [],  [], [v(1)],  [e],  [s]],
       [  [],  [],  [], [v(1)],  [],  [], [v(2)],  [],  [e]],
       [  [],  [],  [],  [w],  [w],[v(2)],   [],  [w],  []]]),

      [[2,8,9, 6,1,7, 5,4,3],
       [3,7,4, 5,9,8, 6,1,2],
       [5,6,1, 2,4,3, 9,8,7],

       [7,3,8, 9,2,1, 4,5,6],
       [1,9,5, 7,6,4, 3,2,8],
       [4,2,6, 8,3,5, 7,9,1],

       [8,4,2, 3,7,9, 1,6,5],
       [9,5,7, 1,8,6, 2,3,4],
       [6,1,3, 4,5,2, 8,7,9]]
      ).
yes

Erlang

khf3:helyese({2,
       [[  [2],  [w],   [],  [w]],
        [  [],  [s],   [],  [o]],

        [  [],  [],  [1],  []],
        [  [],  [],   [],  []]]},

       [[2,3, 4,1],
        [4,1, 2,3],

        [3,2, 1,4],
        [1,4, 3,2]]
      ).
false
khf3:helyese({2,
       [[  [2],  [w],   [],  []],
        [  [],  [s],   [],  [o]],

        [  [],  [],  [1],  []],
        [  [],  [],   [],  []]]},

       [[2,3, 4,1],
        [4,1, 2,3],

        [3,2, 1,4],
        [1,4, 3,2]]
      ).
true
khf3:helyese({2,
       [[  [e,w,2,s],     [w],      [e],     []],
          [   [],   [e,s,w],      [],     [o]],

          [   [],     [],      [1],     []],
          [   [w],     [s],      [],     []]]},

       [[2,1, 4,3],
        [3,4, 2,1],

        [4,3, 1,2],
        [1,2, 3,4]]
      ).
true
khf3:helyese({3,
       [[  [],  [2],  [3],  [4],  [1],  [],  [5],  [8],  []],
        [  [],  [7],  [8],   [],  [],  [],   [],  [2],  [1]],
        [  [],  [],  [5],  [7],  [2],  [],   [],  [3],  [9]],

        [  [],  [8],  [2],  [9],  [6],  [1],   [],  [4],  []],
        [  [],  [9],  [],  [5],  [],  [4],   [],  [1],  []],
        [  [],  [6],  [],  [2],  [7],  [3],  [9],  [5],  []],

        [  [7],  [4],  [],   [],  [9],  [5],  [3],  [],  []],
        [  [2],  [3],  [],   [],  [],  [],  [8],  [9],  []],
        [  [],  [5],  [9],   [],  [3],  [2],  [1],  [7],  []]]},

       [[6,2,3, 4,1,9, 5,8,7],
        [9,7,8, 3,5,6, 4,2,1],
        [4,1,5, 7,2,8, 6,3,9],

        [5,8,2, 9,6,1, 7,4,3],
        [3,9,7, 5,8,4, 2,1,6],
        [1,6,4, 2,7,3, 9,5,8],

        [7,4,1, 8,9,5, 3,6,2],
        [2,3,6, 1,4,7, 8,9,5],
        [8,5,9, 6,3,2, 1,7,4]]
      ).
true
khf3:helyese({3,
       [[  [2],  [],  [9],  [s],  [],  [s],  [s],  [e],  []],
        [  [],  [s],  [4],  [w],  [9],  [8],   [],  [o],  [e]],
        [  [], [e,w],  [1],  [w],  [],  [o],   [],  [w], [s,w]],

        [  [],  [],  [],  [w],  [],  [w],   [],  [o],  []],
        [  [],  [],  [],   [],  [w],  [],  [w],  [w],  [8]],
        [  [],  [],  [],   [],  [],  [],  [o],  [o],  []],

        [  [],  [],  [],  [3],  [],  [],  [1],  [e],  [s]],
        [  [],  [],  [],  [1],  [],  [],  [2],  [],  [e]],
        [  [],  [],  [],  [w],  [w],  [2],   [],  [w],  []]]},

       [[2,8,9, 6,1,7, 5,4,3],
        [3,7,4, 5,9,8, 6,1,2],
        [5,6,1, 2,4,3, 9,8,7],

        [7,3,8, 9,2,1, 4,5,6],
        [1,9,5, 7,6,4, 3,2,8],
        [4,2,6, 8,3,5, 7,9,1],

        [8,4,2, 3,7,9, 1,6,5],
        [9,5,7, 1,8,6, 2,3,4],
        [6,1,3, 4,5,2, 8,7,9]]
      ).
true

Tudnivalók a beadásról

A programot az Elektronikus Tanársegéddel kell beadni (l. HF beadás menüpont). A beadási határidő 2008. november 24., hétfő 24:00.

A vizsgaosztályzat megállapításakor a határidőre beadott, helyesen megoldott kis házi feladatokért plusz 1-1 pont jár.

Gyakorló feladatok

Otthoni gyakorlásra a következő kisebb feladatok megoldását javasoljuk.
 1. Annak eldöntése, hogy egy listában vannak-e ismétlődő elemek.
 2. Annak eldöntése, hogy egy lista minden elemére teljesül-e egy adott predikátum.
 3. Annak eldöntése, hogy egy lista legalább egy elemére teljesül-e egy adott predikátum.
 4. Annak eldöntése, hogy egy többfelé ágazó rekurzív adatstruktúrában vannak-e ismétlődő elemek.
 5. Annak eldöntése, hogy egy többfelé ágazó rekurzív adatstruktúra minden elemére teljesül-e egy adott predikátum.
 6. Annak eldöntése, hogy egy többfelé ágazó rekurzív adatstruktúra legalább egy elemére teljesül-e egy adott predikátum.

dp@inf.bme.hu