BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök-informatikus szak
Nappali tagozat
2008/2009-es tanév, őszi félév

Deklaratív programozás

2. kis házi feladat: Megengedett mezőértékek meghatározása

1.5 változat
Utolsó módosítás: 2008-11-08
Kiadás: 2008-10-25
Beadási határidő: 2008-11-17

A feladat

A feladat azoknak a megengedett mezőértékeknek a meghatározása, amelyek a félévi nagy házi feladatban specifikált Sudoku-tábla egy adott mezőjében előfordulhatnak. Ha a Sudoku-táblában k a cellák oldalhossza, akkor a mezők értéke 1..k*k közötti egész szám lehet. E tartományon belül egy adott mező megengedett értékeit a rá, valamint az őt magában foglaló sor, oszlop, illetve cella mezőire vonatkozó infók szabják meg.

A Sudoku-táblát a nagy házi feladatban specifikált Prolog-struktúrával, illetve Erlang-párral adjuk meg. A Sudoku-tábla bal felső mezőjének koordinátája: (1,1). Az adott mezőt a koordinátáival határozzuk meg. Eredményként a megengedett mezőértékeket tartalmazó listát kell visszaadni. A lista elemeinek sorrendje tetszőleges, de ismétlődő elem nem lehet benne.

A kis házi feladatban a nagy házi feladatban ismertetett infóelemek közül a számértékeket, továbbá az adott mezőre vonatkozó e és o jeleket kell figyelembe venni, a szomszédsági megszorításokat megadó s és w jeleket figyelmen kívül kell hagyni.

Egy adott mező értékeként megengedett egy szám, ha 1..k*k közötti egész, teljesíti az adott mezőre vonatkozó e és o jelek, valamint a számérték által előírt megszorításokat, továbbá különbözik az adott mezőt tartalmazó sor, oszlop és cella összes többi mezőjére előírt számértéktől.

Erlang-specifikációk

Írjon Erlang-függvényt ertekek/3 néven, amely egy Sudoku-tábla adott mezőjére előállítja a megengedett mezőértékek listáját. Ha a megadott paraméterekkel a lista nem állítható elő, az eredmény a false atom legyen.

%% @type col() = integer().
%% @type row() = integer().
%% @spec khf2:ertekek(SSpec::sspec(), Col::col(), Row::row()) -> Vals::[integer()] 
%%  Vals az SSpec specifikációval megadott Sudoku-tábla (Col,Row) koordinátájú
%%  mezőjében megengedett értékek listája. Tehát egy érték pontosan akkor 
%%  szerepel a Vals listában, ha:
%%  (a) 1..k*k közötti egész, ahol k az SSpec tábla cellamérete,
%%  (b) teljesíti az adott mezőre vonatkozó e és o jelek, valamint a számérték
%%    által előírt megszorításokat, továbbá
%%  (c) különbözik az adott mezőt tartalmazó sor, oszlop és cella összes többi
%%    mezőjére előírt számértéktől.
A programot tartalmazó modul két attribútuma ez legyen:
-module(khf2).
-export([ertekek/3]).

Prolog-specifikációk

Írjon Prolog-eljárást ertekek/4 néven, amely egy Sudoku-tábla adott mezőjére előállítja a megengedett mezőértékek listáját. Ha a megadott paraméterekkel a lista nem állítható elő, az eljárás hiúsuljon meg.
% :- type col == int.
% :- type row == int.
% :- pred ertekek(sspec::in, col::in, row::in, list(int)::out).
% ertekek(SSpec, Col, Row, Vals), ahol
%  SSpec az sspec specifikációnak megfelelő Sudoku-tábla,
%  Col a col, Row a row típusnak megfelelő koordináta,
%  Vals list(int) típusú mezőértéklista.
% Vals az SSpec tábla (Col,Row) koordinátájú mezőjében megengedett értékek
% listája, azaz azoknak az értékeknek a listája, amelyek teljesítik
% a fenti Erlang specifikációban felsorolt (a), (b) és (c) feltételeket.

Példák

Prolog

| ?- ertekek(s(2, [[[e,w,v(2),s],     [w],     [e],     []],
          [     [],   [e,s,w],     [],     [o]],
          [     [],     [],   [v(1)],     []],
          [     [w],     [s],     [],     []]]), 2, 2, Vals).
Vals = [4] ? ;
no
| ?- ertekek(s(2, [[[e,w,v(2),s],     [w],     [e],     []],
          [     [],   [e,s,w],     [],     [o]],
          [     [],     [],   [v(1)],     []],
          [     [w],     [s],     [],     []]]), 2, 9, Vals).
no
| ?- ertekek(s(2, [[[e,w,v(2),s],     [w],     [e],     []],
          [     [],   [e,s,w],     [],     [o]],
          [     [],     [],   [v(1)],     []],
          [     [w],     [s],     [],     []]]), 1, 1, Vals).
Vals = [2] ? ;
no
| ?- ertekek(s(2, [[[e,w,v(3),s],     [w],     [e],     []],
          [     [],   [e,s,w],     [],     [o]],
          [     [],     [],   [v(1)],     []],
          [     [w],     [s],     [],     []]]), 1, 1, Vals).
Vals = [] ? ;
no
| ?- ertekek(s(2, [[[e,w,v(2),s],     [w],     [e],     []],
          [     [],   [v(2)],     [],     [o]],
          [     [],     [],   [v(1)],     []],
          [     [w],     [s],     [],     []]]), 2, 2, Vals).
Vals = [] ? ;
no
| ?- ertekek(s(3, [[[v(2)],  [],[v(9)],  [s],  [],  [s],  [s], [e],  []],
          [  [], [s],[v(4)],  [w],[v(9)],[v(8)],  [], [o],  [e]],
          [  [],[e,w],[v(1)],  [w],  [],  [o],  [], [w], [s,w]],
          [  [],  [],  [],  [w],  [],  [w],  [], [o],  []],
          [  [],  [],  [],  [],  [w],  [],  [w], [w],[v(8)]],
          [  [],  [],  [],  [],  [],  [],  [o], [o],  []],
          [  [],  [],  [],[v(3)],  [],  [],[v(1)], [e],  [s]],
          [  [],  [],  [],[v(1)],  [],  [],[v(2)],  [],  [e]],
          [  [],  [],  [],  [w],  [w],[v(2)],  [], [w],  []]]), 6, 3, Vals).
Vals = [3, 5, 7] ? ;
no

Erlang

1> khf2:ertekek({2, [[[e,w,2,s],   [w],   [e],    []],
           [    [], [e,s,w],    [],   [o]],
           [    [],    [],   [1],    []],
           [   [w],   [s],    [],    []]]}, 1, 3).
[3, 4]
2> khf2:ertekek({2, [[[e,w,2,s],   [w],   [e],    []],
           [    [], [e,s,w],    [],   [o]],
           [    [],    [],   [1],    []],
           [   [w],   [s],    [],    []]]}, 1, 9).
false
3> khf2:ertekek({2, [[[e,w,2,s],   [w],   [e],    []],
           [    [], [e,s,w],    [],   [o]],
           [    [],    [],   [1],    []],
           [   [w],   [s],    [],    []]]}, 1, 1).
[2]
4> khf2:ertekek({2, [[[e,w,3,s],   [w],   [e],    []],
           [    [], [e,s,w],    [],   [o]],
           [    [],    [],   [1],    []],
           [   [w],   [s],    [],    []]]}, 1, 1).
[]
5> khf2:ertekek({2, [[[e,w,2,s],   [w],   [e],    []],
           [    [],   [2],    [],   [o]],
           [    [],    [],   [1],    []],
           [   [w],   [s],    [],    []]]}, 2, 2).
[]
6> khf2:ertekek({2, [[[e,w,2,s],   [w],   [e],    []],
           [    [],  [e,o],    [],   [o]],
           [    [],    [],   [1],    []],
           [   [w],   [s],    [],    []]]}, 2, 2).
[]
7> khf2:ertekek({3, [[ [2],  [], [9], [s],  [], [s], [s], [e],  []],
           [  [], [s], [4], [w], [9], [8],  [], [o], [e]],
           [  [],[e,w], [1], [w],  [], [o],  [], [w],[s,w]],
           [  [],  [],  [], [w],  [], [w],  [], [o],  []],
           [  [],  [],  [],  [], [w],  [], [w], [w], [8]],
           [  [],  [],  [],  [],  [],  [], [o], [o],  []],
           [  [],  [],  [], [3],  [],  [], [1], [e], [s]],
           [  [],  [],  [], [1],  [],  [], [2],  [], [e]],
           [  [],  [],  [], [w], [w], [2],  [], [w],  []]]}, 2, 3).
[6, 8]

Tudnivalók a beadásról

A programot az Elektronikus Tanársegéddel kell beadni (l. HF beadás menüpont). A beadási határidő 2008. november 17., hétfő 24:00.

A vizsgaosztályzat megállapításakor a határidőre beadott, helyesen megoldott kis házi feladatokért plusz 1-1 pont jár.

Gyakorló feladatok

Otthoni gyakorlásra a következő kisebb feladatok megoldását javasoljuk.
 1. Az L1 és az L2 lista L3 = L1 - L2 különbségének előállítása. (Itt L3 az L1-nek azokat az elemeit tartalmazza, amelyek L2-ben nem fordulnak elő). Az ismétlődő elemek kezelésére többféle módszert is alkalmazzon.
 2. Egy sorfolytonosan tárolt mátrix adott mezőjét befoglaló k-méretű cella elemeit tartalmazó lista előállítása.
 3. Nem rendezett listaként tárolt halmazok metszetének előállítása.
 4. Nem rendezett listaként tárolt halmazok uniójának előállítása.
 5. Nem rendezett listaként tárolt halmazok különbségének előállítása.
 6. Vegyes típusú elemeket tartalmazó lista rendezése különféle módszerekkel.

dp@inf.bme.hu