BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Műszaki informatika szak
Nappali tagozat
2005/2006. tanév, őszi félév

Deklaratív programozás

2. SML kis házi feladat

2005. december 6.

A kis házi feladat beadása nem kötelező.

A feladat

Tekintsük az alábbi adattípus-deklarációt:
datatype 'a F = A of 'a F list | B of 'a | C
Írjon olyan SML-függvényt toList néven, amely egy 'a F típusú adatstruktúra 'a típusú elemeinek a balról jobbra haladó bejárási sorrendet megőrző listáját adja eredményül.
(* toList : 'a F -> 'a list
   toList f = az f 'a típusú elemeinek a balról jobbra haladó
              bejárási sorrendet megőrző listája
*)
Segédfüggvényeket definiálhat. A jobbrekurzív függvényekből generált számítási folyamatok kevesebb tárterületet használnak, mint a nemjobbrekurzív függvényekből generáltak, ezért ajánljuk, hogy jobbrekurzív függvényeket írjon, ám ez nem kötelező, a pontozásba nem számít bele.

Példák

toList C = [];
toList (B 3) = [3];
toList (A[]) = [];
toList (A[A[],A[],C,A[],C]) = [];
toList (A[B 5.4,C,A[],B 13.6,B 7.7]) = [5.4, 13.6, 7.7];
toList (A[B 5,A[B 5,B 765,B 875],A[],A[B 7,A[],B 76,A[]]]) =
  [5, 5, 765, 875, 7, 76];
toList (A[B#"c",C,A[],B#"i",B#"k"]) = [#"c", #"i", #"k"];

Tudnivalók a beadásról

A programot az Elektronikus Tanársegéd segítségével a weben keresztül lehet beadni, a HF beadás menüpont alatt. Ez a második SML kis házi feladat, ezért khf-ml2.sml néven kell beküldeni a megoldást. A névben meg kell különböztetni a kis- és nagybetűket. A beadási határidő 2005. december 15., csütörtök 24:00.

A vizsgaosztályzat megállapításakor a határidőre beadott, helyesen megoldott kis házi feladatért plusz 1 pont jár.