Programozási paradigmák, nagyzárthelyi, 2000. március 27. 17.15--18.45
          Munkaidő: 90 perc, összpontszám: 60

           Prolog, ,,A'' csoport (30 pont)


A Prolog eljárás megírását kérő feladatokban a jegyzetben szereplő összes
Prolog eljárás (akár beépített, akár a jegyzetben definiált) szabadon
használható. Ha segédeljárást definiál, feltétlenül adjon meg hozzá
fejkommentet; enélkül a megoldás nem értékelhető, vagy csak csökkentett
pontszámot kaphat. Törekedjék egyszerű, tömör és hatékony programozásra;
használjon jobbrekurziót, kerülje a felesleges hívásokat (pl. az append
eljárás felesleges használatát)!


1. Írja fel az alábbi kifejezések alapstruktúra-alakját (azaz szintaktikus
  édesítőszerek nélküli formáját) vagy rajzolja fel a hozzájuk tartozó
  fastruktúrákat! Állapítsa meg, hogy a két kifejezés egyesíthető-e, és ha
  igen, milyen behelyettesítéssel!                      (3 pont)

  .(A*B+C, [1*C])            [X+2,X]


  Megoldás:

  .(+(*(A,B),C), .(*(1,C), []))     .(+(X,2),.(X,[]))

  Egyesítés: A = 1, B = C = 2, X = 1*2

2. Egy célsorozat keresési fája egy olyan irányított gráf, amelynek
  csúcsaiban célsorozatok vannak és két csúcs között akkor megy él, ha a
  kiinduló csúcs célsorozatából egyetlen (Prolog) redukciós lépéssel
  eljuthatunk a cél csúcs célsorozatába. Az élek a redukció során
  alkalmazott klóz sorszámával vannak címkézve. A fa gyökerében a teljes
  kiindulási célsorozat van, az üres célsorozatot egy négyzettel jelöljük.

  Rajzolja fel az alábbi célsorozat keresési fáját! A fa nem üres
  célsorozatot tartalmazó leveleinél jelezze a visszalépést! (A select
  és a write szavakat rövidítheti (s ill. w).)                (7 pont)

  | ?- select(1, A, [2,3]), write(A).

  A select/3 eljárás definíciója:

  (1) select(E, [E|L], L).
  (2) select(E, [X|T], [X|L]) :-
       select(E, T, L).


  Megoldás:
Az A2 feladat megoldása
3. Írjon olyan Prolog eljárást, amely előállítja egy lista első N elemének
  elhagyásával keletkező listát!                       (7 pont)

  % dob(N, L, M): M az L lista első N elemének elhagyásával áll elő.
  % N és L adott, bemenő paraméter, M kimenő paraméter.

  | ?- dob(2, [1,2,3], L).       L = [3] ? ; no
  | ?- dob(-1, [1,2,3], L).       no
  | ?- dob(8, [1,2,3], L).       no


  Megoldás:

  dob(0, L0, L) :- !, L = L0.
  dob(N, [_|T], M) :-
	  N > 0,
	  N1 is N-1,
	  dob(N1, T, M).


4. Írjon olyan Prolog eljárást, amely egészek egy listáját előjelesen
  rendezi! Egy lista előjelesen rendezett, ha a benne előforduló negatív
  elemek megelőzik a nem negatív elemeket. A rendezés legyen konzervatív,
  azaz két elem sorrendjét ne változtassa meg, ha azonos az előjelük!    (13 pont)

  % jelrend(L, R): Az L lista konzervatív előjeles rendezettje R.
  % L adott, bemenő paraméter, R kimenő paraméter.

  | ?- jelrend([1,2,-3,5,-4], R).    R = [-3,-4,1,2,5] ? ; no

  Első megoldás:

  jelrend(L, R) :-
  	  jelrend(L, N, NN),
  	  append(N, NN, R).
  
  % jelrend(L, N, NN): Az L lista negatív elemeinek listája N, nemnegatív
  % elemeinek listája NN.
  %
  % Ha valaki nem érti mit csinál a vágó, az kiszedheti, de akkor a
  % harmadik klózban kikommentezett részt vissza kell rakni. Ilyenkor
  % az N = [E|N1] egyesitest a klóz fejébe lehet írni.
  jelrend([], [], []).
  jelrend([E|L], N, NN) :-
  	  E < 0, !,
  	  N = [E|N1],
  	  jelrend(L, N1, NN).
  jelrend([E|L], N, [E|NN]) :-
  	  /* E >= 0, */
  	  jelrend(L, N, NN).


  Második megoldás:

  % Ez a megoldás kicsit hatékonyabb, mert elkerüli az append meghívását.
  % Mindezt azon az áron, hogy a segédeljárás gyűjtőargumentum-párokkal dolgozik.
  jelrend1(L, R) :-
  	  jelrend1(L, R, X, X, []).
  
  % jelrend1(I, L, LT, R, RT): I lista negatív elemeinek listája L-LT,
  % a nem negatív elemeinek listája R-RT.
  jelrend1([], L, L, R, R).
  jelrend1([H|T], L, LT, R, RT) :-
  	  H < 0, !,
  	  L = [H|L1],
  	  jelrend1(T, L1, LT, R, RT).
  jelrend1([H|T], L, LT, [H|R1], RT) :-
  	  /* H >= 0, */
  	  jelrend1(T, L, LT, R1, RT).
    Programozási paradigmák, nagyzárthelyi, 2000. március 27. 17.15--18.45
          Munkaidő: 90 perc, összpontszám: 60

           Prolog, ,,B'' csoport (30 pont)


A Prolog eljárás megírását kérő feladatokban a jegyzetben szereplő összes
Prolog eljárás (akár beépített, akár a jegyzetben definiált) szabadon
használható. Ha segédeljárást definiál, feltétlenül adjon meg hozzá
fejkommentet; enélkül a megoldás nem értékelhető, vagy csak csökkentett
pontszámot kaphat. Törekedjék egyszerű, tömör és hatékony programozásra;
használjon jobbrekurziót, kerülje a felesleges hívásokat (pl. az append
eljárás felesleges használatát)!


1. Írja fel az alábbi kifejezések alapstruktúra-alakját (azaz szintaktikus
  édesítőszerek nélküli formáját) vagy rajzolja fel a hozzájuk tartozó
  fastruktúrákat! Állapítsa meg, hogy a két kifejezés egyesíthető-e, és ha
  igen, milyen behelyettesítéssel!                      (3 pont)

  [5+3+A,B+C]             [X+y|.(X,Z)]

  Megoldás:

  .(+(+(5,3),A), .(+(B,C), []))    .(+(X,y), .(X,Z))

  Egyesítés: A = y, B = 5, C = 3, X = 5+3, Z = []

2. Egy célsorozat keresési fája egy olyan irányított gráf, amelynek
  csúcsaiban célsorozatok vannak és két csúcs között akkor megy él, ha a
  kiinduló csúcs célsorozatából egyetlen (Prolog) redukciós lépéssel
  eljuthatunk a cél csúcs célsorozatába. Az élek a redukció során
  alkalmazott klóz sorszámával vannak címkézve. A fa gyökerében a teljes
  kiindulási célsorozat van, az üres célsorozatot egy négyzettel jelöljük.

  Rajzolja fel az alábbi célsorozat keresési fáját! A fa nem üres
  célsorozatot tartalmazó leveleinél jelezze a visszalépést! (A select
  és a write szavakat rövidítheti (s ill. w).)                (7 pont)

  | ?- select(1, [1,2,1], A), write(A).

  A select/3 eljárás definíciója:

  (1) select(E, [E|L], L).
  (2) select(E, [X|T], [X|L]) :-
       select(E, T, L).

  Megoldás:
A B2 feladat megoldása
3. Írjon olyan Prolog eljárást, amely előállítja egy lista első N eleméből
  álló listát!                                (7 pont)

  % vesz(N, L, M): M az L lista első N elemének a listája.
  % N és L adott, bemenő paraméter, M kimenő paraméter.

  | ?- vesz(2, [1,2,3], L).       L = [1,2] ? ; no
  | ?- vesz(-1, [1,2,3], L).      no
  | ?- vesz(8, [1,2,3], L).       no

  Megolás:

  vesz(0, _, L) :- !, L = [].
  vesz(N, [H|T], [H|L]) :-
  	  N > 0,
  	  N1 is N-1,
  	  vesz(N1, T, L).


4. Írjon olyan Prolog eljárást, amely egy listát átrendez úgy, hogy az
  eredeti listában páratlan indexű elemeket előrehozza, de az azonos
  paritású indexszel rendelkezők sorrendjét nem változtatja meg! (A listát
  1-től kezdve indexeljük.)
  Pontosabban: az N hosszú A lista páros permutáltja az N hosszú B
  lista, ha B első (N+1)//2 eleme az A páratlan indexű elemeivel azonos
  (a sorrend megtartásával), és B fennmaradó N//2 eleme pedig A páros
  indexű elemeivel egyezik meg (szintén a sorrend megtartásával). Itt a 
  // művelet egész-osztást jelöl.                      (13 pont) 

  % parperm(L, P): P lista az L lista páros permutáltja.
  % L adott, bemenő paraméter, P kimenő paraméter.

  | ?- parperm([a,b,c,d,e], P).     P = [a,c,e,b,d] ? ; no
  | ?- parperm([a,b,c,d,e,f], P).    P = [a,c,e,b,d,f] ? ; no

  Első megoldás:

  parperm(L, R) :-
  	  parperm(L, Pt, Ps),
  	  append(Pt, Ps, R).
  
  % parperm(I, L, R): I lista páratlan indexű elemeinek listája L,
  % páros indexű elemeinek listája R.
  parperm([], [], []).
  parperm([E|L], [E|Pt], Ps) :-
  	  parperm(L, Ps, Pt).


  Második megoldás:

  % Ez a megoldás kicsit hatékonyabb, mert elkerüli az append meghívását.
  % Mindezt azon az áron, hogy a segédeljárás gyűjtőargumentum-párokkal dolgozik.
  parperm1(L, R) :-
  	  parperm1(L, R, X, X, []).
  
  % parperm1(I, L, LT, R, RT): I lista páratlan indexű elemeinek listája L-LT,
  % páros indexű elemeinek listája R-RT.
  parperm1([], L, L, R, R).
  parperm1([H|T], [H|L], LT, R, RT) :-
  	  parperm1(T, R, RT, L, LT).