BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Műszaki informatika szak
Nappali tagozat
1999/2000. tanév, tavaszi félév

Deklaratív programozás

1. SML kis házi feladat, 1.2 változat

2000. április 21.
PDF-változat

A feladat

Adott az alábbi adattípus-deklaráció: Írjon két SML-függvényt atlag és szoras néven egy Num típusú rekurzív sorozatbeli értékek átlagának a kiszámítására! Minden függvényhez írjon fejkommentet! Törekedjék arra, hogy hatékony legyen a megoldása!

Példák

Képletek

Az x(1), x(2), ..., x(n) sorozat átlagát a (szumma [i=1-től n-ig] x(i)) / n képlettel számítsa ki.

Az x(1), x(2), ..., x(n) sorozat szórását a négyzetgyök((szumma [i=1-től n-ig] x(i)*x(i))/n - X*X) képlettel számítsa ki (X a sorozat átlaga).

Egyéb követelmények és tudnivalók

Ez az első SML kis házi feladat, ezértkhf-ml1.sml néven kell beküldeni a megoldást. A beadási határidő 2000. május 5., péntek, 24:00 óra.

A határidőre beadott, helyesen megoldott kis házi feladatért plusz 1 pont jár (a 100 pontból) a vizsgaosztályzat megállapításakor.