BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök-informatikus szak
Nappali tagozat
2017/2018-es tanév, őszi félév

Deklaratív programozás

2. kis házi feladat: Érték-mátrix távolságinfók szerinti részleges helyessége

1.0 változat
Utolsó módosítás: 2017-10-01
Kiadás: 2017-10-03
A beadási határidők a főoldalon olvashatók.

A feladat

A feladat a félévi nagy házi feladatban specifikált Sudoku-feladvány és egy részlegesen kitöltött érték-mátrix összevetése a távolságinfók szempontjából. Pontosítva: egy adott Sudoku-feladvány és egy részlegesen kitöltött érték-mátrix esetén el kell dönteni, hogy az érték-mátrix teljesíti-e a feladványban szereplő távolságinfók által támasztott feltételeket.

Egy m*m méretű részlegesen kitöltött érték-mátrix egy olyan érték-mátrix (lásd a nagy házi feladat kiírását) amelynek mezői 0 és m = k2 közé eső egész számok. Egy részlegesen kitöltött érték-mátrix tehát két dologban tér el a nagy házi feladatban specifikált Sudoku-megoldástól:

 1. 0 értékek is szerepelhetnek benne, amelyek a még ki nem töltött mezőknek felelnek meg. Ennek megfelelően ha egy távolságinfó által kijelölt két mező közül legalább az egyik 0, akkor az adott távolságinfót teljesültnek tekintjük.
 2. Az érték-mátrix nem feltétlenül teljesíti a nagy házi feladatban a sudoku megoldással szemben támasztott elvárásokat, tehát előfordulhat benne számismétlés (a nem 0 értékek esetén is), és a feladványban előírt távolságinfók sem feltétlenül teljesülnek.

Összefoglalva: egy részlegesen kitöltött érték-mátrix nem teljesíti egy adott Sudoku-feladvány távolságinfói által támasztott feltételeket, ha az érték-mátrixban van két nem-nulla értékű oldalszomszédos mező, amely mezőpárra

 • a Sudoku-feladvány előír egy távolságinfót, de a két mező értékenek távolsága nem n; vagy
 • a Sudoku-feladvány nem ír elő távolságinfót, de a két mező értékének távolsága n;

  ahol n a Sudoku-feladványban megadott távolságkonstans.

  A kisházi megoldásában a Sudoku-feladványban szereplő száminfókat figyelmen kívül kell hagynia. Emellett annak sincs jelentősége, hogy az érték-mátrix (a számismétlés szempontjából) ellentmondásmentes-e vagy sem.

  Erlang-specifikációk

  Írjon Erlang-függvényt khf2:n_away/2 néven egy Sudoku-tábla távolságinfók szerinti részleges helyességének a megállapítására.
  %% @type sspec() = {dist(), board()}.
  %% @type dist() = integer().
  %% @type field() = [info()].
  %% @type info() = s | w | integer().
  %% @type board() = [[field()]].
  
  %% @type ssol() = [[integer()]].
  
  %% @spec khf2:n_away(SSpec::sspec(), SSol::ssol()) -> B::bool().
  %% B igaz, ha az SSol részlegesen kitöltött érték-mátrix teljesíti az SSpec
  %% Sudoku-feladványban szereplő távolságinfók által támasztott feltételeket.
  
  A programot tartalmazó modul attribútumai ezek legyenek:
  -module(khf2).
  -author('email@unit.org.hu').
  -vsn('year-mm-dd').
  -export([n_away/2]).
  %-compile(export_all).
  

  Prolog-specifikációk

  Írjon Prolog-eljárást n_away/2 néven egy Sudoku-tábla távolságinfók szerinti részleges helyességének a megállapítására.
  % :- type sspec ---> s(dist, board).
  % :- type dist == int.
  % :- type field == list(info).
  % :- type info ---> s; w; int.
  % :- type board == list(list(field)).
  
  % :- type ssol == list(list(int)).
  
  % :- pred n_away(sspec::in, ssol::in).
  % n_away(SSpec, SSol): Az SSol részlegesen kitöltött érték-mátrix teljesíti az SSpec
  % Sudoku-feladványban szereplő távolságinfók által támasztott feltételeket.
  

  Példák

  Prolog

  | ?- n_away(s(1, [[[s], [],  [],[s]],
           [ [], [],  [], []],
  
           [ [],[s], [s,w], []],
           [[4], [],  [w], []]
           ]
         ), 
        [[ 2, 4, 1, 3],
         [ 3, 1, 4, 2],
         [ 1, 3, 2, 4],
         [ 4, 2, 3, 1]]
        ).
  yes
  
  | ?- n_away(s(1, [[[s], [],  [],[s]],
           [ [], [],  [], []],
  
           [ [],[s], [s,w], []],
           [[4], [],  [w], []]
           ]
         ), 
        [[ 0, 2, 0, 2],
         [ 2, 0, 0, 0],
         [ 0, 0, 2, 0],
         [ 2, 0, 3, 0]]
        ).
  yes
  

  Ebben az érték-mátrixban csak egy olyan oldalszomszédos mezőpár van, amely nem-nulla értékeket tartalmaz, mégpedig a 3. sor 3. mezője és az alatta levő mező. Mivel ezen két mező értékének távolsága 1, és a Sudoku-feladvány megfelelő mezője tartalmaz egy s távolságinfót, ezért az érték-mátrix teljesíti a feladvány távolságinfói által támasztott feltételeket.

  | ?- n_away(s(1, [[[s], [],  [],[s]],
           [ [], [],  [], []],
  
           [ [],[s], [s,w], []],
           [[4], [],  [w], []]
           ]
         ), 
        [[ 2, 4, 1, 3],
         [ 3, 1, 2, 4],
         [ 1, 3, 4, 2],
         [ 4, 2, 3, 1]]
        ).
  no
  

  Az utóbbi esetben azért kapunk nemleges választ, mert például a feladvány 1. sorának 3. oszlopában nem szerepel az s távolságinfó, ugyanakkor az érték-mátrix ezen mezőjében az 1 érték, míg a tőle délre levőben a 2 érték szerepel, azaz a két szomszédos mező távolsága a feladványban szereplő 1 távolságkonstans.

  Erlang

  khf2:n_away({1, [[[s], [],  [],[s]],
           [ [], [],  [], []],
  
           [ [],[s], [s,w], []],
           [[4], [],  [w], []]
          ]
        }, 
        [[ 2, 4, 1, 3],
         [ 3, 1, 4, 2],
         [ 1, 3, 2, 4],
         [ 4, 2, 3, 1]]
        ).
  true
  
  khf2:n_away({1, [[[s], [],  [],[s]],
           [ [], [],  [], []],
  
           [ [],[s], [s,w], []],
           [[4], [],  [w], []]
          ]
        }, 
        [[ 0, 2, 0, 2],
         [ 2, 0, 0, 0],
         [ 0, 0, 2, 0],
         [ 2, 0, 3, 0]]
        ).
  true
  

  Ebben az érték-mátrixban csak egy olyan oldalszomszédos mezőpár van, amely nem-nulla értékeket tartalmaz, mégpedig a 3. sor 3. mezője és az alatta levő mező. Mivel ezen két mező értékének távolsága 1, és a Sudoku-feladvány megfelelő mezője tartalmaz egy s távolságinfót, ezért az érték-mátrix teljesíti a feladvány távolságinfói által támasztott feltételeket.

  khf2:n_away({1, [[[s], [],  [],[s]],
           [ [], [],  [], []],
  
           [ [],[s], [s,w], []],
           [[4], [],  [w], []]
          ]
        }, 
        [[ 2, 4, 1, 3],
         [ 3, 1, 2, 4],
         [ 1, 3, 4, 2],
         [ 4, 2, 3, 1]]
        ).
  false
  

  Az utóbbi esetben azért kapunk nemleges választ, mert például a feladvány 1. sorának 3. oszlopában nem szerepel az s távolságinfó, ugyanakkor az érték-mátrix ezen mezőjében az 1 érték, míg a tőle délre levőben a 2 érték szerepel, azaz a két szomszédos mező távolsága a feladványban szereplő 1 távolságkonstans.

  Tudnivalók a beadásról

  A programok készülhetnek MS Windows alatt is, de Linux alatt is működniük kell. A beadott programokat Linux környezetben a SICStus Prolog 4.3.x, ill. az Erlang/OTP R16B rendszerekkel teszteljük.

  Ennek a kis házi feladatnak a beadása ugyan nem kötelező, azonban a félévközi követelmények teljesítéséhez a félév során legalább három kisházifeladat-megoldást – közülük legalább egyet Prolog és legalább egyet Erlang nyelven – sikeresen be kell adni. Sikeres az a megoldás, amelyik az összes tesztesetre helyes választ ad. Ha ezt a kis házi feladatot mindkét nyelven sikeresen beadja, az természetesen két megoldásnak számít.

  A programot az Elektronikus Tanársegéd (ETS) segítségével weben keresztül lehet beadni, a HF beadás menüpont alatt. Ez a kettes számú kis házi feladat, ennek megfelelően az ETS a beküldött megoldást khf2.pl, ill. khf2.erl néven tárolja el és hivatkozik rá. (A feltöltendő állomány neve tetszőleges lehet, az ETS átnevezi.)

  Az osztályzat megállapításakor a határidőre beadott, minden tesztesetre helyesen működő feladatmegoldásért plusz 1-1 pont jár.