BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Mérnök-informatikus szak
Nappali tagozat
2017/2018-es tanév, őszi félév

Deklaratív programozás

1. kis házi feladat: Sudoku cella előállítása

1.0 változat
Utolsó módosítás: 2017-09-30
Kiadás: 2017-10-03
A beadási határidők a főoldalon olvashatók.

Definíciók

Sudoku-mátrixnak hívunk egy olyan négyzetes mátrixot, amelyben a sorok (és az oszlopok) száma egy m = k2 ≥ 1 négyzetszám. (Tehát a mátrix elemeinek száma m2 = k4.)

Egy Sudoku-mátrixban cellának hívunk egy olyan (folytonos) részmátrixot, amely k sorból és k oszlopból áll, és bal felső sarkának sor- ill. oszlopsorszáma i*k+1 ill. j*k+1, ahol 0 ≤ i,j ≤ k-1 (a sorokat és oszlopokat 1-től számozzuk).

Tehát egy Sudoku-mátrix m = k2 darab diszjunkt cellára bontható szét. A cellákat a bal felső sarkuk (R, C) sor-oszlop koordinátapárjai lexikografikus rendezésének megfelelően rakjuk sorba, és látjuk el egy 1 és m közötti sorszámmal (R ill. C a bal felső sarok sorának ill. oszlopának száma). Másképpen mondva a cellákat sorfolytonosan számozzuk, 1-től kezdve.

A Sudoku-mátrix elemeit az alábbiakban mezőknek is nevezzük.

Megjegyezzük, hogy a fenti definíciók megegyeznek a félévi nagy házi feladatban leírt definíciókkal.

A feladat

A feladat egy adott S Sudoku-mátrix egy adott I sorszámú C cellájának előállítása.

Az S Sudoku-mátrixot egy olyan (Prolog ill. Erlang) listaként adjuk meg, amelynek i. eleme a mátrix i. sorának mezőit tartalmazó lista.

A C eredményt egy olyan lista formájában várjuk, amely a keresett cella mezőinek értékét oszlopfolytonosan tartalmazza.

A Sudoku-mátrix mezőinek típusa és értéke a jelen feladat szempontjából érdektelen, de az alábbi specifikációkban úgy tekintjük, hogy a mezők egész számok.

Feltételezheti, hogy

 1. az S lista hossza egy m = k2≥ 1 négyzetszám;
 2. S minden elemének (azaz a mátrix minden sorának) a hossza szintén m;
 3. az I sorszám-paraméter értékére fennáll, hogy 1 ≤ I ≤ m.

Prolog-specifikációk

Írjon Prolog-eljárást cella/3 néven, amely egy Sudoku-mátrixból egy adott sorszámú cellát vág ki, és a fent specifikált módon adja vissza.

% :- type field == int.
% :- type board == list(list(field)).
% :- pred cella(board::in, int::in, list(field)::out).
% cella(S, I, C): C egy olyan lista, amely az S Sudoku-mátrix I.
%  cellájának elemeit oszlopfolytonosan tartalmazza.
Megjegyzés: Az is/2 beépített eljárás alábbi hívásával lehet egy M négyzetszám gyökét egész számként a K változóban előállítani:
	K is integer(sqrt(M)).

Erlang-specifikációk

Írjon Erlang-függvényt cella/2 néven, amely egy Sudoku-mátrixból egy adott sorszámú cellát vág ki, és a fent specifikált módon adja vissza.
%% @type field() = integer().
%% @type board() = [[field()]].
%% @spec khf1:cella(S::board(), I::integer()) -> C::[field()].
%%  C egy olyan lista, amely az S Sudoku-mátrix I.
%%  cellájának elemeit oszlopfolytonosan tartalmazza.
A programot tartalmazó modul attribútumai ezek legyenek:
-module(khf1).
-author('email@unit.org.hu').
-vsn('year-mm-dd').
-export([cella/2]).
%-compile(export_all).

Példák

Prolog

| ?- cella([[6]], 1, C).
C = [6] ? ;
no
| ?- cella([[6,2,3,4],
      [9,7,8,3],
      [1,4,5,7],
      [4,6,1,2]], 4, C).
C = [5,1,7,2] ? ;
no
| ?- cella([[0,8,0,2,3,4,1,0,5],
      [0,0,9,0,5,0,4,0,1],
      [8,0,0,2,9,6,1,0,4],
      [0,2,1,7,8,0,0,0,0],
      [0,3,9,0,5,7,2,0,7],
      [0,4,0,8,2,9,6,1,3],
      [0,1,0,9,0,5,0,4,0],
      [0,5,0,6,0,2,7,3,9],
      [0,0,0,0,0,0,0,0,0]], 6, C).
C = [0,2,6,0,0,1,0,7,3] ? ;
no

Erlang

1> khf1:cella([[0]], 1).
[0]
2> khf1:cella([[6,2,3,4],
        [9,7,8,3],
        [1,4,5,7],
        [4,6,1,2]], 2).
[3,8,4,3]
3> khf1:cella([[0,8,0,2,3,4,1,0,5],
        [0,0,9,0,5,0,4,0,1],
        [8,0,0,2,9,6,1,0,4],
        [0,2,1,7,8,0,0,0,0],
        [0,3,9,0,5,7,2,0,7],
        [0,4,0,8,2,9,6,1,3],
        [0,1,0,9,0,5,0,4,0],
        [0,5,0,6,0,2,7,3,9],
        [0,0,0,0,0,0,0,0,0]], 4).
[0,0,0,2,3,4,1,9,0]

Tudnivalók a beadásról

A programok készülhetnek MS Windows alatt is, de Linux alatt is működniük kell. A beadott programokat Linux környezetben a SICStus Prolog 4.3.x, ill. az Erlang/OTP R16B rendszerekkel teszteljük.

Ennek a kis házi feladatnak a beadása ugyan nem kötelező, azonban a félévközi követelmények teljesítéséhez a félév során legalább három kisházifeladat-megoldást – közülük legalább egyet Prolog és legalább egyet Erlang nyelven – sikeresen be kell adni. Sikeres az a megoldás, amelyik az összes tesztesetre helyes választ ad. Ha ezt a kis házi feladatot mindkét nyelven sikeresen beadja, az természetesen két megoldásnak számít.

A programot az Elektronikus Tanársegéd (ETS) segítségével weben keresztül lehet beadni, a HF beadás menüpont alatt. Ez az egyes számú kis házi feladat, ennek megfelelően az ETS a beküldött megoldást khf1.pl, ill. khf1.erl néven tárolja el és hivatkozik rá. (A feltöltendő állomány neve tetszőleges lehet, az ETS átnevezi.)

Az osztályzat megállapításakor a határidőre beadott, minden tesztesetre helyesen működő feladatmegoldásért plusz 1-1 pont jár.

Gyakorló feladatok

A házi feladat megoldásának előkészítésére a következő kisebb gyakorló feladatok megoldását javasoljuk.
 1. Lista szeletének (i. és j. sorszámú elemek közötti részének) előállítása.
 2. Sorfolytonosan, illetve oszlopfolytonosan tárolt mátrix i. sorának előallítása.
 3. Sorfolytonosan, illetve oszlopfolytonosan tárolt mátrix j. oszlopának előállítása.
 4. Sorok listájaként tárolt mátrix sorfolytonosan, illetve oszlopfolytonosan tárolt változatának előállítása.
 5. Sorfolytonosan, illetve oszlopfolytonosan tárolt mátrix sorok listájaként tárolt változatának előállítása.