Osztályok | Függvények | Változók

CeklaList

Listakezelés C++-ban. Részletek...

Osztályok

class  list
 Egészek listája. Részletek...

Függvények

list cons (int Head, const list Tail)
 Visszaad egy új listát, aminek első eleme Head, a farka a Tail lista.
int hd (const list L)
 Visszaadja a nemüres L lista fejét.
list tl (const list L)
 Visszaadja a nemüres L lista farkát.
template<typename any_type >
void write (const any_type &X)
 Kiírja X-et a standard kimenetre.
template<typename any_type >
void writeln (const any_type &X)
 Kiírja X-et a standard kimenetre, és egy újsorjelet.
list l ()
 Visszaadja a paraméterekből alkotott listát.
list l (int E)
 Visszaadja a paraméterekből alkotott listát.
list l (int E1, int E2)
 Visszaadja a paraméterekből alkotott listát.
list l (int E1, int E2, int E3)
 Visszaadja a paraméterekből alkotott listát.
list l (int E1, int E2, int E3, int E4)
 Visszaadja a paraméterekből alkotott listát.
list l (int E1, int E2, int E3, int E4, int E5)
 Visszaadja a paraméterekből alkotott listát.
list l (int E1, int E2, int E3, int E4, int E5, int E6)
 Visszaadja a paraméterekből alkotott listát.
list l (int E1, int E2, int E3, int E4, int E5, int E6, int E7)
 Visszaadja a paraméterekből alkotott listát.
list l (int E1, int E2, int E3, int E4, int E5, int E6, int E7, int E8)
 Visszaadja a paraméterekből alkotott listát.
list l (int E1, int E2, int E3, int E4, int E5, int E6, int E7, int E8, int E9)
 Visszaadja a paraméterekből alkotott listát.
list l (int E1, int E2, int E3, int E4, int E5, int E6, int E7, int E8, int E9, int E10)
 Visszaadja a paraméterekből alkotott listát.

Változók

const list nil = ""
 Az üres lista.

Részletes leírás

Listakezelés C++-ban.


Függvények dokumentációja

list cons ( int  Head,
const list  Tail 
)

Visszaad egy új listát, aminek első eleme Head, a farka a Tail lista.

Paraméterek:
Head Az elem lesz az új lista első eleme.
Tail A lista lesz az új lista többi eleme.
Visszatérési érték:
A felépített lista.

Futási idő: O(1).

Például: cons('H', cons('e', cons('l', cons('l', cons('o', nil))))) == "Hello".

int hd ( const list  L  ) 

Visszaadja a nemüres L lista fejét.

Visszatérési érték:
L első eleme.

Futási idő: O(1).

Például: hd("Hello") == 'H'.

list l ( int  E1,
int  E2,
int  E3,
int  E4,
int  E5,
int  E6,
int  E7,
int  E8,
int  E9,
int  E10 
)

Visszaadja a paraméterekből alkotott listát.

Például: const list L = l(10,20,30,40,50,60,70,80,90,0);

list tl ( const list  L  ) 

Visszaadja a nemüres L lista farkát.

Visszatérési érték:
L lista elemei, az első elem kivételével.

Futási idő: O(1).

Például: tl("Hello") == "ello".

template<typename any_type >
void write ( const any_type &  X  ) 

Kiírja X-et a standard kimenetre.

Paraméterek:
X Típusa lehet int, sztringkonstans vagy lista. Ha a lista nemcsak 32..126 közötti számokat tartalmaz, egész listaként íródik ki (pl. [10, 20, 30]), különben karakterkód-listaként (pl. "hello").
template<typename any_type >
void writeln ( const any_type &  X  ) 

Kiírja X-et a standard kimenetre, és egy újsorjelet.

Lásd még:
write.

Változók dokumentációja

const list nil = ""

Az üres lista.

A nil == "" teljesül. Használható egy lista vizsgálatára, hogy üres-e: tl("e") == nil, vagy lista építésére: cons('H', cons('e', cons('l', cons('l', cons('o', nil))))) == "Hello".

 Összes Osztályok Fájl Függvények Változók Típusdefiníciók