Publikus tagfüggvények

list osztályreferencia
[CeklaList]

Egészek listája. Részletek...

#include <cekla.h>

A tagok teljes listája.

Publikus tagfüggvények

 list (const char *S) throw (std::logic_error)
 Felépíti a karakterkódok listáját.
 list (std::initializer_list< int > S)
 Felépíti listát az inicializáló lista számaiból.
bool operator== (const list &Rhs) const
 Összehasonlít két listát.
bool operator!= (const list &Rhs) const
 Összehasonlít két listát.

Részletes leírás

Egészek listája.

Sztring (C-nyelvű karaktertömb, pl. "hello") karakterkódok listájának tekintendő a lezáró '\0' nélkül. Például: cons(72, cons(101, cons(108, cons(108, cons(111, nil))))) == "Hello".


Konstruktorok és destruktorok dokumentációja

list::list ( const char *  S  )  throw (std::logic_error)

Felépíti a karakterkódok listáját.

Kivételek:
std::logic_error ha a paraméter NULL pointer.

Hasznos sztring implicit konverziójához, például const list L1 = "Hello", L2 = "";, vagy X = tl("Hello") rövidíti az alábbit: X = tl(cons('H', cons('e', cons('l', cons('l', cons('o', nil)))))).

list::list ( std::initializer_list< int >  S  ) 

Felépíti listát az inicializáló lista számaiból.

Csak C++0x és ENABLE_INITIALIZER_LIST definálása esetén elérhető. Például: tl({10, 20, 30}).


Tagfüggvények dokumentációja

bool list::operator!= ( const list Rhs  )  const

Összehasonlít két listát.

Visszatérési érték:
Igaz (nem nulla), ha a két lista nem egyezik.
Lásd még:
operator==
bool list::operator== ( const list Rhs  )  const

Összehasonlít két listát.

Visszatérési érték:
Igaz (nem nulla), ha a két lista egyezik.

Ez a dokumentáció az osztályról a következő fájl alapján készült:
 Összes Osztályok Fájl Függvények Változók Típusdefiníciók